Lämna sidan
Välkommen till Denbro Fristad

Verksamheten är under avveckling.
Vi tackar alla uppdragsgivare och fantastiska klienter vi fått möta under åren!

Vid frågor kontakta VD Johan Wolf på johan.w@denbroomsorg.se

Välkommen till Denbro Fristad

Verksamheten är under avveckling.
Vi tackar alla uppdragsgivare och fantastiska klienter vi fått möta under åren!

Vid frågor kontakta VD Johan Wolf på johan.w@denbroomsorg.se

Vi erbjuder

Denbro Fristad erbjuder skyddat boende i enskilda lägenheter och i ett litet kollektiv. Vi har möjlighet att ta emot klienter dygnet runt, årets alla dagar.

Denbro Fristad-modellen

Denbro Fristad arbetar vi  målmedvetet med varje klient utifrån tre faser; inventeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas.

Skydd och säkerhet

Riskbedömningar är av stor vikt för att kartlägga den individuella klientens behov av skydd och stöd. På Denbro Fristad använder vi oss av evidensbaserade riskbedömningsinstrument.

Bo hos oss

Med lägenheter i olika storlekar har vi möjlighet att ta emot allt från den enskilde klienten till stora familjer, där barn oavsett ålder är välkomna. Det finns möjlighet att ta med husdjur. Vi tar emot klienter med olika typer av funktionsnedsättningar och planerar stödet utefter den enskildes behov. Även personer med viss missbruksproblematik erbjuds skydd och stöd på Denbro Fristad.


Läs mer

"Skyddat boende handlar inte bara om att få tak över huvudet, utan också om personalens bemötande, att få känna sig trygg och säker inombords”

- Kvinna boende på Denbro Fristad

 

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg