Lämna sidan

Skydd och säkerhet


Under placeringen på Denbro Fristad erbjuder vi yttre skyddsanordningar samtidigt som vi arbetar aktivt för att stärka klienternas eget säkerhetstänk. Utifrån standardiserade riskbedömningar kan vi, i samverkan med placerande myndighet, identifiera potentiella riskscenarion och arbeta för att minska riskerna för våra klienter, så långt det är möjligt.  

Fysiska säkerhetsanordningar 

På Denbro Fristad bor klienterna i enskilda lägenheter, alternativt i ett litet kollektiv. Våra lokaler är insynsskyddade och ligger på hemlig adress. Under placeringen får klienterna låna personlarm kopplade direkt till larmcentral. 

Säkerhetssamtal och säkerhetsplanering

Vid inskrivning genomförs säkerhetssamtal med den vuxne som placeras, samt med medföljande barn. Säkerhetssamtalen fortsätter under placeringen för att stötta den enskilde i att själv bli så säkerhetsmedveten som möjligt. Vid exempelvis umgängen och förhandlingar i rättegång görs noggranna säkerhetsplaneringar för att säkerställa den enskildes säkerhet i möjligaste mån. Inför utflytt genomförs en ny säkerhetsplanering, där personen får med sig en checklista som kan underlätta fortsatt högt säkerhetstänk i eget boende.  

Riskbedömningar

Personalen på Denbro Fristad är utbildade av professor Henrik Belfrage i de evidensbaserade riskbedömningsinstrumenten SARA och PATRIARK. Vid inflytt görs alltid en riskbedömning, om det saknas sedan tidigare. Denna uppdateras då ny information framkommer. Syftet med riskbedömningen är att identifiera och synliggöra möjliga riskscenarion, för att kunna sätta in de insatser som behövs för att minska dessa risker.  

 

 

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg