Lämna sidan

Samverkan


Denbro Fristad har ett brett lokalt nätverk vilket möjliggör snabbare anpassning, studier och sysselsättning. Samverkan finns med flera olika myndigheter som våra klienter kan komma att behöva ha kontakt med under placeringen hos oss. 

Socialtjänst

Vi tar emot placeringar från socialtjänsten och ser en god samverkan med uppdragsgivaren som en förutsättning för en lyckad placering. Klienterna erbjuds stöd i kontakten med socialtjänstens olika delar, så som ekonomiskt bistånd samt barn- och familj. 

Polis och rättsväsende

Vi har ett upparbetat samarbete med polisen och är behjälpliga vid polisanmälan och rättsliga processer. Klienterna har möjlighet att få säkerhetssamtal med polisens brottsoffer- och personsäkerhetshandläggare. Personalen på Denbro Fristad stöttar även klienterna i att etablera samt upprätthålla kontakten med juridiskt ombud. 

Skola

Denbro Fristad har en upparbetad samverkan med kommunen vad gäller skolgång och barnomsorg för de barn som kommer till vårt boende. Tillsammans med ansvarig personal görs en handlingsplan för det enskilda barnet utifrån dennes specifika situation, för att skapa bästa förutsättningar för en trygg och säker skolgång. Även för de vuxna som läser SFI eller annan vuxenutbildning finns goda kontakter. 

Hälso- och sjukvård

De klienter som kommer till oss erbjuds stöd och hjälp i kontakten med hälso- och sjukvården. Upparbetad kontakt finns både med vårdcentraler, tandvård och psykiatri. 

Övriga myndigheter

Personalen på Denbro Fristad är även klienten behjälplig vid kontakt med övriga myndigheter, såsom Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, CSN med flera. 

 

 

 

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Kvalitetssäkring

Värdegrund

Med engagemang och professionalitet vill vi skapa förtroende och ge klienterna förutsättningar att återta ansvar för sin tillvaro, och därmed kunna bygga ett värdigt liv, fritt från våld.

Läs mer

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg