Lämna sidan

Våra lägenheter


Vårt boende består av enskilda lägenheter i olika storlekar och ett litet kollektiv, vilket gör att vi kan matcha boende utifrån klientens behov. Alla lägenheter är fullutrustade och ligger nära skola, affärer och bussförbindelser.

Med flera väl tilltagna lägenheter har vi möjlighet att ta emot stora familjer, där barn oavsett ålder är välkomna.

Vi tar emot klienter med olika typer av funktionsnedsättningar och planerar stödet efter den enskildes behov.
Även personer med viss missbruksproblematik erbjuds skydd och stöd på Denbro Fristad.

Husdjur är välkomna i flera av våra lägenheter.        

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg