Lämna sidan

Kvalitet

För att systematiskt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten har Denbro Fristad ett övergripande ledningssystem, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Denbro Fristad använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra klienters behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra klienter, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
 
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring.  Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter.
 
Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer om hur vi använder SecuraNova journalsystem. Ni kan också besöka leverantörens hemsida för mer information, www.securanova.se.

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Värdegrund

Med engagemang och professionalitet vill vi skapa förtroende och ge klienterna förutsättningar att återta ansvar för sin tillvaro, och därmed kunna bygga ett värdigt liv, fritt från våld.

Läs mer

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg