Lämna sidan

Värdegrund

På Denbro Fristad har vi valt följande värdeord som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet:

  • Engagemang
  • Professionalitet
  • Förtroende
  • Ansvar

Engagemang

På klientnivå handlar det om att förmedla att vi är intresserade av våra klienters historia och deras framtid, att vi vill att de ska komma vidare. Ingen ska behöva leva i våldsamma relationer. Gentemot uppdragsgivare innebär vårt engagemang att vi är lösningsfokuserade, vi gör det lilla extra. Vi är tillgängliga och flexibla. För oss som personal innebär engagemanget en vilja att utvecklas som person, grupp och verksamhet och att vi är måna om varandra. 


Professionalitet

Empati, kompetens och helhetssyn tror vi är nyckelord i att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot våra klienter. Vi samverkar med klienten och de kontakter som finns runt denne för att arbeta framåt mot tydliga, uppsatta mål. I relationen med våra uppdragsgivare tror vi att tydliga förväntningar på varandra och en konstruktiv dialog är av stor vikt. För personalgruppen innebär professionalitet att vi delar med oss av erfarenheter och lär av varandra. Vi fattar demoktariska beslut i gruppen och är enade gentemot klient och uppdragsgivare.


Förtroende

Personalen på Denbro Fristad är genuint intresserade av klienterna vi möter. Vi strävar efter att i alla situationer bemöta klienten med respekt och förståelse. Målsättningen är att kunna inge hopp och samtidigt vara ärliga med klienterna. Oavsett hur länge en klient stannar på Denbro Fristad är vår önskan att vi ska ha kunnat förmedla en känsla av att bli bekräftad och trodd på. Att skapa förtroende gentemot våra uppdragsgivare handlar för oss om att visa att vi kan det vi gör, men också att vi ärliga med när vi inte kan leverera det som efterfrågas. Vi tror på transperens och öppenhet. Förtroende på personalnivå handlar för oss om att ha ett gott klimat med högt i tak, förtroende för varandra och att vi kan lita på att kollegorna gör så gott de kan. Vi vågar ge och ta konstruktiv feedback. 


Ansvar

På Denbro Fristad vill vi skapa förutsättningar för klienterna att kunna återta ansvar för sina egna liv. Genom att göra saker MED klienten istället för ÅT uppmuntrar vi självständighet, allt utifrån klientens förutsättningar och mående. I samarbetet med uppdragsgivare tycker vi att det är viktigt att tydliggöra ansvarsfördelning i början av placeringen. Vi tar ett helhetsansvar för att det ska fungera för klienten när denne bor hos oss. För personalen handlar värdeordet om att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, ta ansvar för varandra och hjälpas åt samt ansvar för sina känslor och handlingar. 


Värdegrunden ska genomsyra varje möte med klient och uppdragsgivare samt personal emellan.
Målsättningen är att klienterna får möjlighet att leva ett värdigt liv, fritt från våld.

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Denbro fristadsmodellen

På Denbro Fristad arbetar utifrån vad vi valt att kalla Denbro Fristad-modellen. Det innebär att vi målmedvetet arbetar med klienterna utifrån tre faser; inventeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. Varje fas fyller en viktig funktion i arbetet med att leda klienterna till en självständigt liv, fritt från våld

Läs mer

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg