Lämna sidan

Referenser


Referenser från tidigare placerande myndigheter finns och lämnas ut vid önskemål. 

Som ett led i kvalitetssäkringen av vår verksamhet får placerande myndighet fylla i en utvärdering vid placeringens slut.
I samband med dessa utvärderingar har bland annat följande framkommit:

"Personalen har ett högt säkerhetstänk och god kunskap inom området. Motivationsarbetet har också fungerat bra."

"Samarbetet har fungerat fint. God kommunikation och återkoppling och lätta att nå."

"Ni har löst och stöttat klienten i kontakter och initierat kontakter ... även underlättat mitt arbete."

"Snabbt svar, snabbt hämtning, professionell personal"

"Mycket nöjd. Det har som sig bör varit individanpassat stöd."


Denbro Fristad har ramavtal med ett antal kommuner.

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg