Lämna sidan

Vår personal

 

Personalen som arbetar på Denbro Fristad är utbildade socionomer och boendestödjare, samt har erfarenhet av att arbeta med våldutsatta personer, både vuxna och barn. Personalen har god kunskap om hedersproblematik och är utbildade för att kunna göra riskbedömningar utifrån PATRIARK och SARA. Hos oss finns även goda kunskaper och erfarenheter av att möta personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 

På Denbro Fristad finns barnansvarig personal som har flerårig erfarenhet av att möta och utreda utsatta barn inom socialtjänstens verksamhetsområde. 

Denbro Fristad har tecknat kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna. 

 

 

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

värdegrund

Med engagemang och professionalitet vill vi skapa förtroende och ge klienterna förutsättningar att återta ansvar för sin tillvaro, och därmed kunna bygga ett värdigt liv, fritt från våld.

Läs mer

 

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg