Lämna sidan

Vi erbjuder mycket mer än bara ett boende

 

Värdegrund


Med engagemang och professionalitet vill vi skapa förtroende och ge klienterna förutsättningar att återta ansvar för sin tillvaro, och därmed kunna bygga ett värdigt liv, fritt från våld. Värdegrunden ska genomsyra varje möte med klient och uppdragsgivare samt personal emellan. Målsättningen är att klienterna får möjlighet att leva ett värdigt liv, fritt från våld.

 

Vad vi erbjuder


 • Möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt

 • Möjlighet att ta med husdjur

 • Hämtning och lämning efter överenskommelse

 • Startkit med hygienartiklar vid inflytt

 • Möjlighet att låna personlarm direktkopplat till larmcentral

 • Möjlighet att låna mobiltelefon

 • Skyddsbedömningar utifrån PATRIARK och SARA

 • Barnutredningar enligt BBiC efter överenskommelse

 • Stöd i vardagen

 • Dedikerad kontaktperson till vuxna och barn

 • Kontanthantering

 

 

Vårt boende

Vi erbjuder boende i egna lägenheter alternativt ett litet kollektiv. Lägenheterna är fullutrustade och finns i olika storlekar, för att på bästa sätt kunna matcha klienternas behov. Alla lägenheter är fullutrustade och ligger nära skola, affärer och bussförbindelser. 

Med flera lägenheter har vi möjlighet att ta emot stora familjer, där barn oavsett ålder är välkomna.

Vi tar emot klienter med olika typer av funktionsnedsättningar och planerar stödet efter den enskildes behov.
Även personer med viss missbruksproblematik erbjuds skydd och stöd på Denbro Fristad.

Husdjur är välkomna i flera av våra lägenheter.        


Enskild lägenhet

Vi har lägenheter i flera olika storlekar
för att kunna ta emot klienter med
olika behov och olika typer av
familjekonstellationer.

Läs mer

Kollektivt boende

Vårt kollektiv består av en stor lägenhet
med plats för tre vuxna och medföljande
barn. Lägenheten består av separata,
låsbara sovrum och delade
gemensamhetsutrymmen.

Läs mer


​​​​​

Denbro Fristad-modellen


På Denbro Fristad arbetar utifrån vad vi valt att kalla Denbro Fristad-modellen. Det innebär att vi målmedvetet arbetar med klienterna utifrån tre faser; inventeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. Varje fas fyller en viktig funktion i arbetet med att leda klienterna till en självständigt liv, fritt från våld. Läs mer

 

Skydd och säkerhet


Vår personal är utbildad av professor Henrik Belfrage i att göra riskbedömningar enligt SARA och PATRIARK, för att kartlägga våldet och de risker som finns. 

Under placeringen på Denbro Fristad erbjuder vi yttre skyddsanordningar samtidigt som vi arbetar aktivt för att stärka klienternas eget säkerhetstänk. Utifrån standardiserade riskbedömningar kan vi, i samverkan med placerande myndighet, identifiera potentiella riskscenarion och arbeta för att minska riskerna för våra klienter, så långt det är möjligt.  

 

Med barnen i fokus


Barnperspektivet

Vi arbetar medvetet för att lyfta medföljande barns rättigheter till stöd och hjälp, utifrån sin specifika situation. Hos oss får medföljande barn en särskilt utsedd kontaktperson, som ansvarar för att se till att barnets behov lyfts fram och blir tillgodosedda. Läs mer

Möjlighet till skolgång
Tack vare ett gott och väl upparbetat samarbete med skolorna i kommunen kan vi säkerställa skolgång för de barn som placeras på Denbro Fristad. En gemensam handlingsplan gör personal och föräldrar trygga i hur barnens skolgång ska hanteras. Läs mer

TMO - Traumamedveten omsorg
Genom att ha kunskap om hur traumatiska händelser påverkar barn kan vi förstå och möta grundläggande behov hos de barn och unga vi möter i vår verksamhet. På Denbro Fristad arbetar vi efter Rädda Barnens modell kring traumamedveten omsorg. Läs mer

Referenser

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen.”

"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Om denbro

Denbro Fristad AB ägs av Thomas Denward och Claes Bromander som båda är sociala entreprenörer och har en gedigen bakgrund inom psykiatri, omsorg och utbildning.

Läs mer

Denbro Fristad

Denbro utveckling

Denbro omsorg